Как да проведем успешна комуникационна кампания, свързана с „миграцията“ и „интеграцията“? Ако работата на Вашата организация е ангажирана с този въпрос и искате да създадете ефективна кампания, настоящата поредица с добри практики ще Ви помогне да си изградите по-добра стратегия. Поредицата представя фрагменти от Наръчник, изготвен по проект CLARINET*, по който Фондация „Работилница за граждански инициативи“ работи съвместно с няколко европейски партньори. Днешната статия разглежда темата „Публични събития“.

Има огромно разнообразие от кампании, проведени чрез публични събития и множество възможности да бъдат иновативни и успешни.

ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИ ОБЩНОСТИ

Събитията са идеалното средство за насърчаване на директния диалог и срещите между местната общност и мигрантите, като им помагат да се опознаят взаимно и да преодолеят стереотипите. Организаторите следва да използват привлекателни формати, които отговарят на нуждите и очакванията на различните целеви групи и които предлагат общи допирни точки между тях.

В този процес е важно както местната общност, така и общностите на мигрантите да бъдат пряко ангажирани и овластени чрез употребата на системен подход. Така овластените общности ще чувстват, че са част от процесите на взимане на решение и имат реални възможности за действие.

Инициативите следва следва да осигурят възможности за мигрантските общности да споделят елементи от собствената си култура или ако желаят, от техните лични съдби и преживявания, като същевременно насърчават местната общност да бъде любознателна и отворена към техните истории.

По този начин се променя връзката между приемащия/домакина и новопристигналия/мигранта, което позволява на мигрантите да се чувстват наистина у дома си. Процесът на овластяване следва да се възползва максимално от всички ресурси, които мигрантите могат да предоставят. Той следва да се съсредоточи върху споделянето на отговорността в обществото, в което живее човек и да повиши осведомеността за правата и задълженията му.

От теория към практика

Изградете и засилете подкрепата

Активното включване на общностите може да донесе силна подкрепа за Вашата кампания, но това предполага внимателно планирано действие. Наръчникът НИЕ МОЖЕМ! /WE CAN!/ дава някои полезни насоки, включително:

• идентифициране на организации, споделящи една и съща кауза и сформиране на мрежа;

• неформални събития за въвличане на гражданите;

• включване на групи хора с различен произход и компетенции;

• използване на онлайн средства за сътрудничество.

Осигурете “Инструменти за действие”

При организирането на събитие или поредица от събития може да споделите набор от маркетингови материали, които да бъдат използвани и адаптирани от участниците, както преди, така и по време на събитието. Можете да създадете нови събития, като предприемете действия в нови общности. Така ще създадете чувство за принадлежност. Приложените материали могат да включват: плакати, листовки и стикери; списък на съобщенията и лозунгите, които да се използват по време на събитията; мърчандайзинг (значки, ключодържатели, чанти и др.).

Примерни кампании, реализирани в рамките на проекта

Linz verbindet

Open Mosque

Municipal Immigrant Day

3rd Annual World Refugee Festival

Popolinfesta

open.heart – Mentorships for unaccompained minor refugees

„Banonda“ – Dialog und Integration

РОЛЕВИ ИГРИ

Като част от процеса на повишаване на осведомеността, игрите (и по-специално ролевите такива) са привлекателни и поучителни за привличането на съмишленици и за генерирането на съпричастност. Те позволяват да поставите участниците по-лесно в обувките на мигрантите, принуждавайки ги да изпитат предизвикателствата и трудностите, пред които са изправени мигрантите в собствената си страна, по време на миграционния път или при пристигането си в Европа.

От теория към практика

Структурирайте играта си

За да създадете ролева игра или игра за миграция, трябва да планирате с внимание всички стъпки и взаимодействия, за да я направите ангажираща и смислена. Можете да разглеждате методологии и идеи в серия от онлайн ресурси:

Пасажи /Passages/, от UNHCR превежда през процеса на създаване на игри, които спомагат на общностите да осъзнаят положението на бежанците

Ролеви игри за граничен контрол от Amnesty International осигурява сценарии, по които се игаят ролеви игри, свързани с пътя на мигрантите

В движение: дейност симулираща бежански поток осигурява подробни инструкции за разработване и провеждане на такива дейности

Примерни кампании, реализирани в рамките на проекта

Pobeg in beg / Escape and flight

Всички статии от поредицата можете да намерите на следния линк.

*Проект CLARINET има за цел да повиши осведомеността относно приносa на мигрантите към обществата на ЕС сред гражданите на Съюза. Проектът се ръководи от Община Лампедуза и Линоза, която си сътрудничи в многостранно партньорство със 7 други местни власти, разположени в гранични райони (гранични РП), 9 организации на гражданското общество (НПО), базирани в 8 държави от ЕС, и 2 международни мрежи. В България проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи", в партньорство с Община Бургас.

Сподели!