Наградата се връчва за информационни кампании на национални, регионални и местни институции, показващи положителния принос на миграните към общността.

В продължение на няколко месеца институции на национални, регионални и местни власти от 28-те страни-членки на ЕС, имаха възможност да кандидатстват в трите категории на конкурса – онлайн медии, традиционни медии и публични събития. В конкурса постъпиха 53 предложения, като едно от тях е от България.

Печелившите инициативи са избрани от специално жури и чрез гласуване на публиката. В категория „Традиционни медии“ победител е кампанията Give prejudice no chance от Австрия. Призът в категория „Уеб и социални медии“ взе Stories of children from around the World от Словения, а Open Mosque от Италия взе призът в категория „Публични събития“. Освен победителите във всяка една от катеогриите, журито отличи още 5 значими проекта. Подробности са победителите и кои са останалите отличени, вижте на сайта на проетка тук.

Трите печеливши инициативи ще бъдат наградени по време на общото събрание на ECCAR (Европейска коалиция на градове срещу расизма), което ще се проведе в края на октомври 2019 г. (https://www.eccar.info/en). ECCAR е инициатива, започната от ЮНЕСКО през 2004 г. за създаване на мрежа от градове, заинтересовани  от обмен на опит, с цел подобряване на техните политики за борба с расизма, дискриминацията и ксенофобията. 

Наградата CLARINET е част от финансирания от Европейската комисия проект „CLARINET – комуникационни стратегии на местната власт за интеграция в Европейските градове“. Проектът има за цел да идентифицира и популяризира добрите практики на местните власти в кампании за публична комуникация относно миграцията и интеграцията на равнище ЕС. Проектът се ръководи от Община Лампедуза и Линоза, която си сътрудничи със 7 други местни власти, разположени в гранични райони (гранични РП), 9 организации на гражданското общество (НПО), базирани в 8 държави от ЕС, сред които и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и 2 международни мрежи.

Сподели!