Програма PEPCOlandia се реализира за пръв път у нас с финансовата подкрепа на Pepco България и в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

В първото издание на програмата ще бъдат подкрепени 8 проекта на 8 граждански организации от страната. Всички подкрепени инициативи са предложени от служители на компанията и насочени към деца и младежи от техните общности.

Инициативите ще допринесат за развитието на талантите и интересите на над 1500 деца и младежи, част от които са в неравностойно положение. Предвидени са дейности за пълноценно прекарване на свободното време, включително спортни, културни и образователни инициативи.

През тази година програмата се осъществява в 5 страни – Полша, Румъния, България, Италия и Чехия. До момента в Полша, Румъния и България са финансирани 225 проекта.

Повече за проектите, които ще се реализират у нас, ще научите от следващите редове.

Фондация „ЕкоОбщност”, гр. София 

Проект „Младежка регионална инициатива за активизъм за природата“

Най-малко 60 младежи от три средни училища в Монтана, Вършец и Зверино ще получат нови знания и умения в областта на екологията и опазването на застрашените видове, обитаващи природен парк Врачански Балкан. Паралелно ще подобрят уменията си за работа в екип и ще научат как се планират природозащитни кампании и как се взаимодейства с институции.

Фондация „Сийдър”, гр. София

Проект „Летен лагер за деца в неравностойно положение“

В рамките на 6 дни, 7 деца и младежи от семейния център на фондацията в Казанлък ще посетят българското черноморие. Участниците са на възраст от 9 до 17 години и всички те са лишени от родителски грижи. По време на лагера ще имат възможност да преживеят любимите за всяко дете морски приключения, но и да участват в образователни и културни инициативи.

Фондация „Социалната чайна”, Варна

Проект „Социалният мейкърспейс – място за малки и големи изобретатели“

Проектът ще обхване пряко 200 деца на възраст над 6 години, част от които са в риск. Всички те ще получат възможност да изградят умения за моделиране и проектиране на 3D принтиране и лазерно гравиране. Очаква се инициативата да вдъхнови интереса на участниците към новите технологии и да подпомогне последващото им кариерно развитие.

Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, гр. Стара Загора

Проект „Лято в библиотеката“

Над 100 деца на възраст между 7 и 13 години, част от които са от бедни семейства ще получат достъп до различни образователни и творчески работилници. Предвидени са 12 арт работилници, свързани с развитието на творческите заложби на децата, както и 12 образователни срещи, които ще насърчат интереса на децата към четенето. Очакват се и срещи с любими детски автори.

ИМКА Габрово, гр. Габрово

Проект „Работилници за лидерски умения“

Проектът цели да насърчи развитието на лидерските умения и да стимулира интересът към доброволчеството и младежко участие у поне 50 деца на възраст между 14 – 18 г. от Габрово. Всички те ще бъдат включени в лятна академия, по време на която ще придобият практически умения за планиране и реализиране на младежки инициативи.

Сдружение „ВДЪХНОВЕНИЕ”, гр. Русе

Проект „Лятна младежка академия“

Проектът има за цел да организира младежка академия през лятната ваканция за младежи на възраст от 13 до 18 години, които в рамките на 4 дни да прекарат качествено свободното си време с техни връстници. Предвидени са различни работни ателиета – танцови уъркшопи, обучения с методите на неформалното образование и активности сред природата.

Сдружение Футболен клуб „Ботев’’, гр. Нови пазар

Проект „Подобряване на условията за тренировки на детско-юношеската школа“

Общо 80 деца на възраст между 6 и 14 години ще тренират футбол в условия, съобразени с тяхната възраст и възможности. Тренировките развиват не само спортната заложби на участниците, но и възпитават спортна култура и дисциплина. Финансирането ще се използва за закупуване на различни размери топки и футболни врати, на които да тренират детски отбори.

Център за подкрепа за личностно развитие, гр. Панагюрище в партньорство с Български дарителски форум

Проект „В помощ на младите танцьори от ТФ „Средногорчета“

Проектът предвижда закупуване на сценични костюми за 10 деца на възраст 7 – 12 години, част от танцова формация „Средногорчета“. Очаква се това да улесни сценичните изяви малките танцьори и да задържи интересът им към народните танци. Репетициите и изявите на различни фестивали допринасят изявата на таланта и насърчават самостоятелността и дисциплината у децата.

Сподели!