Нова инициатива е регистрирана в платформата за Европейски граждански инициативи. "Спрете изтезанията и нечовешкото отношение по границите на Европа“ призовава Европейската комисия да гарантира, че Хартата на основните права на ЕС се прилага ефективно и че използването на насилие, изтезания и нечовешко и унизително отношение е забранено на границите на ЕС.

Това е първата гражданска инициатива, регистрирана през 2023 г. Организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат събирането на подкрепа – целта е 1 милион подписа от поне 7 държави от ЕС. Ако инициативата достигне този праг, Комисията ще проучи предложенията и ще се срещне с организаторите на инициативата, преди да реши дали да предприеме действие или не. Прочетете пълните подробности за тази инициатива ➡️ https://europa.eu/!V9gqtR

#EUTakeTheInitiative

Сподели!