Първото издание на Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери на Фондация Работилница за граждански инициативи" приключи официално днес с финална среща на участниците в Инициативата. Срещата се проведе в споделено работно пространство в град София, като целта бе да се направи равносметка на постигнатото през последните две години. Модератори на срещата бяха Програмния директор на ФРГИ - Моника Писанкънева, заедно с Ренета Куцарова, Мениджър "Комуникации" във Фондацията.

В началото на срещата Моника представи кратка обобщаваща презентация, с която маркира основните акценти на обученията по програмата, ползите и затрудненията, както и постигнатите резултати. Участниците също споделиха своите впечатления. Те отбелязаха, че особено полезни и вдъхновяващи са били организираните срещи с ментори, както и възможността да намерят нови партньори сред представители на други организации, участници в проекта.

Снимка 1
Снимка 1

Друг основен момент от финалната среща е учредяването на Алумни клуб. Идеята му е заложена като възможност завършилите програмата да продължат да поддържат връзка помежду си и да работят заедно по теми от взаимен интерес. Самата структура на клуба, честота и начин на провеждане на срещите, координационно звено, теми на работа бяха определени от участниците по време на проведените работни групи днес. Бяха споделени конкретни идеи и набелязани следващи стъпки за изграждането на клуба.

Снимка 1
Снимка 2

Накрая участниците изразиха своите благодарности за шанса да се включат в провелия се проект, както и за добрите познанства и новите възможности.

Проектът „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Сподели!