На 14.06.2022 г. се състоя дискусия по темата за изграждане и поддържане на доверието във ваксините и ваксинирането в ромските общности - първа от предвидените серия от тематични експертни срещи в рамките на romapolicylab.org. Roma Policy Lab e съвместна инициатива на Фонд Активни граждани България и Националното координационно звено за представяне, споделяне и обсъждане на резултати по проекти в полза на ромското включване, финансирани по програми на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия Финансов механизъм.

Целта на Roma Policy Lab e да се насърчи споделянето на резултати, добри практики и формулирането на обосновани с факти и данни политики за равноправно участие на ромите в обществения живот чрез сътрудничество и диалог между неправителствените организации, активните граждани и публичните институции.

Подробности за дискусията на инициативата може да прочетете тук.

Инициативата е отворена за сътрудничество с програмни оператори и от други държави бенефициенти по ФМ на ЕИП и НФМ.

Сподели!