На 10-ти декември – международен ден на човешките права, по идея на Национална мрежа за децата /НМД/, 70 граждански организации, изпратиха Отворено писмо до международните и българските институции с призив да подкрепят правата на децата в България. Писмото бе в отговор на предложените от ВМРО законодателни промени в Закона за закрила на детето, внесени на 4 декември 2020 г.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е една от подписалите писмото организации, противопоставяйки се на внесените предложения, които са в сериозно противоречие на приетите международни стандарти, защитаващи правата на човека и закрилата на децата.

Днес, от името на Европейската комисия, е получен отговор от заместник-председателя на Комисията и Комисар по „Демокрация и демография“- Дубравка Шуица.

В писмото се посочва необходимостта от цялостен и интегриран подход към закрилата на децата, за да се гарантира, че системите отговарят на нуждите на всички деца „През 2021 година Европейската комисия ще приеме Стратегия на ЕС за правата на детето, която да насърчи държавите-членки на ЕС да приемат или засилят стратегиите си и да фокусират политиките за правата на детето и ще предложи действия за укрепване на интегрираните системи за закрила на детето в рамките на Европейския съюз.“ – се посочва още в писмото на Дубравка Шуица. България вече втора поредна година няма Стратегия за детето, която беше оттеглена от министър-председателя Бойко Борисов в следствие на дезинформация и пропагандни атаки от страна на ВМРО и други крайни религиозни организации в страната.

„Въпреки, че Европейската комисия не коментира законопроекти на политически партии, бих искала да подчертая, че действията на ЕС по правата на детето се ръководят от Хартата на основните права на ЕС, която е приложима за институциите на ЕС, на държавите-членки при прилагането на правото на ЕС. Всички политики на ЕС, които имат въздействие върху децата, трябва да бъдат разработени в съответствие с най-доброто в полза на детето. Действията на ЕС в тази област се ръководят и от международните стандарти за правата на човека, като Конвенцията на ООН за правата на детето, която всички държави-членки на ЕС са ратифицирали. Благодарим Ви за ангажимента за насърчаване и защита на правата на децата!“, пише в отговор г-жа Дубравка Шуица.

Писмото от г-жа Дубравка Шуица до подписалите писмото организации чрез Георги Богданов, НМД можете да прочете тук.

Сподели!