Сдружение „Джендър алтернативи“ е една от десетките организации, които през последната година и половина положиха неимоверни усилия, за да осигурят помощ на засегнати от коронакризата семейства. Техният проект „Да спасим семейство”, финансиран по програма „ИРИС“, цели да подпомогне българското семейство, подложено на особен натиск в ситуацията на световна пандемия, чрез юридически и психологически насоки, за да разреши възникнали конфликти, свързани със семейните отношения.

"Иванка живее от 10 години със своя съпруг, от когото има 2 деца. Жената споделя, че от месец април 2020 г., заради кризата COVID-19, съпругът ѝ остава без работа, а тя - на 4-часов работен ден. Разказва, че от тогава финансово не успяват да се справят с отглеждането на децата си и плащането на сметките. Освен това имат кредит, който не могат да погасяват. Това започнало да изостря отношенията между тях. Започнали да се карат и нагрубяват пред очите на децата им.

Объркана и с чувство на безизходица, обвинявайки себе си за ситуацията, в която е изпаднало семейството й, Иванка търси подкрепа от Сдружението. Чрез активна работа от страна на специалистите там, Иванка получава юридически консултации за това какви са нейните права в този случай. Сдружението съветва семейството по казуса с невъзможността да обслужват кредита си и да не получат запор върху трудовото възнаграждение на Иванка. Освен това провежда психологически консултации и с двамата за овладяване на натрупаната емоция между тях.

Всички тези консултации и усърдната работа от страна на юристи и психолози вдъхват увереност в семейството. „Благодарение на Вашата силна подкрепа, семейството ни излезе от този труден период.“

Сдружение „Джендър алтернативи“ изпълнява проекта в рамките на програма „Ирис“, която предоставя помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.

Сподели!