От днес е отворена анкета, в която граждански организации, читалища и обществени библиотеки могат да споделят какви са техните технологични нужди. До 8 юни служители, мениджъри, директори и ръководители на НПО, имат възможност да посочат какви са предизвикателствата, които срещат по отношение на използването на ИТ в своята работа.

Проучването се организира от ФРГИ и има за цел да идентифицира проблемите области, за да могат да бъдат адресирани на следващ етап.

ФРГИ е ангажирана с подобряване на достъпа на гражданските организации до съвременни технологични решения по два начина:

  • От една страна, фондацията управлява единствената у нас платформа за технологични дарения на НПО, читалища и обществени библиотеки – TechSoup България. През програмата е дарен софтуер на стойност над 2,5 милиона лева на над 400 огранизации от различни региони в страната.
  • От друга страна ФРГИ, организира различни обучения за повишаване на технологичния капацитет на гражданските организации. До момента през обученията са преминали повече от 1500 представители на НПО от цялата страна.

Съвременните технологии могат значително да подобрят работата на гражданските организации. Те могат да са в помощ на хората от сектора в различни аспекти – от вътрешни комуникации и управление на данни, през фондонабиране и бюджетиране до популяризиране и достигане до по-широки публики.

Въпреки това, гражданските организации у нас са изправени пред редица предизвикателства, които възпрепятстват използването на съвременните технологични решения. Това затруднява тяхната работа и ограничава възможностите им.

Ако вие сте част от гражданска организация и искате да оптимизирате вашата работа и да постигате по-добри резултати, участвайте в проучването. Вашите отговори ще ни помогнат да предоставим най-подходящата подкрепа на вас и други организации като вас, които работят за подобряване на средата, в която живеем.

Включи се тук

Сподели!