Фондация "Работилница за граждански инициативи" обявява публична покана за „Предоставяне на хотелско настаняване, изхранване, кафе паузи, наем на зали с придружаващо техническо оборудване - мултимедия и компютри за участниците за провеждането на 6 броя обучения и 2 обучителни лагера“ по проект „Direction Employment (Посока Професия), финансиран от „Фонда за младежка заетост“ (Fund for Youth Employment) по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм с договор № 2017-1-294.

Прикачени файлове

Сподели!