Изпълнителният директор на Фондация “Работилница за граждански инициативи”, Илияна Николова, беше поканена да стане посланик за България на Европейската гражданска инициатива.

Илияна се съгласи, защото тя самата и хората от екипа на ФРГИ вярват истински в смисъла на гражданското участие и възможността гражданите да са активна страна в процеса на демократично развитие не само в България, а и на ниво Европейски съюз. Тук, на нашата страница, ще представяме различни инициативи, свързани с гражданското участие.

Първата инициатива, която представяме, е тази на Европейската комисия в България, която стартира кампанията #ДасигражданинЕСуперяко в подкрепа на гражданското образование и активното гражданство у нас.

От септември 2020 г. учениците в 11. клас за първи път изучават Гражданско образование в училище. С новия предмет в учебната програма най-после навлизат теми като демокрация, гражданство и идентичност, медийна грамотност, права и задължения на гражданите – все въпроси от ключово значение за едно активно и солидарно общество.

В същото време, въвеждането на нов предмет в училище е предизвикателство, както за учениците, така и за учителите. За да ги подкрепят, Европейската комисия в България, образователният портал Уча.се и Софийска платформа създадоха 36 видео урока, изцяло съобразени с учебната програма по Гражданско образование. Основната цел на уроците е да повишат интереса към предмета и да дадат възможност на младите хора да развият знанията си по интерактивен и интересен за тях начин. Достъпът до видеата е напълно безплатен – за учениците и всички граждани, които проявяват интерес към темата. Освен интерактивните видео уроци, в рамките на инициативата е разработено и помагало за учители с идеи за различни дискусии, упражнения и дейности в час.

За да популяризира проекта, Европейската комисия в България стартира онлайн кампанията #ДасигражданинЕСуперяко. Освен да достигне до ученици и учители в цялата страна, целта на кампанията е да ангажира колкото се може повече хора с темата за гражданското образование и активното гражданство. Бъдещето на демокрацията зависи от младите хора, но и от всеки един от нас, затова е от ключово значение да познаваме основните демократични ценности и обществените процеси, да бъдем активни граждани и да работим за положителна промяна и едно по-добро бъдеще в България.

Информационната кампания #ДасигражданинЕСуперяко се провежда между ноември 2020 г. и февруари 2021 г. Всички видеа могат да бъдат гледани напълно безплатно след регистрация на портала Уча.се.


Сподели!