Представяме Ви Годишния отчет на Фоднация „Работилница за граждански инициативи“ за 2020 година.

По-долу споделяме и Писмо от Изпълнителния директор на Фондацията, Илияна Николова.

2020 беше необикновена година, различна от всички досегашни в историята на организацията, членовете на екипа й, страната и света.

Пандемията COVID-19 наложи редица ограничения и постави на чалото на „новото нормално“. От 12 календарни месеца, екипът на ФРГИ беше само 50 дни в офис пространството си, но не спря работа нито за миг през останалите над 170 работни дни на годината. Преживяхме така наречения „локдаун“, социалната изолация, ограничихме срещите лице в лице.

Затрудненията и ограниченията, предизвикани от здравната криза, не бяха препятствие за работата ни. Продължихме работните си и социални контакти онлайн. Мобилизирани успяхме да преодолеем предизвикателствата. Организирахме работата си и с помощата на технологиите продължихме да подкрепяме тези, които искат да променят за добро.

Годината беше нелека, не само заради здравните проблеми и предизвикателствата пред икономиката. Все по-често трябваше да преодоляваме и препятствията, свързани с ограничаването на пространството за гражданско участие, особено по отношение на гражданските организации и предизвикателствата пред правата на човека, в едно общество, поставено в условията на непрекъсната поляризация, силни популистки идеи, заиграване с национализма и липса на разбиране за социаното развитие и нуждата от усилия за създаване на социален капитал.

Предизвикателствата по отношение на дарителството също не бяха малки и произтичаха от икономическите последици от здравната криза, но и от съсредоточената подкрепа към здравните заведения, както от страна на компаниите, така и на отделните физически лица. Невиждана дарителска мобилизация на практика ограничи дарителския ресурс за каузи, различни от здравните.

Годината беше изпъстрена и с политически предизвикателства, а в голяма степен и със законодателни такива. Когато правим равносметка, задължитено трябва да споменем опита за законодателна промяна, свързан с ограничаване на правата на получаване на финансиране от частни дарители извън България за регистрирани в обществена полза НПО-та и несъстоялият се Съвет за развитие на гражданското общество, въпреки проведения избор за членове.

Въпреки всички трудности, ФРГИ нито за миг не спря да вярва в смисъла на гражданското общностно действие за промяна на средата, в която живеем, в силата на местното дарителство за осъществяване на промяна, както и в нуждата и смисъла да се работи с младежи, за да има бъ дещо поколение активни граждани. Нашите усилия бяха насочени към местните организации, за да могат те да работят за по-добрия живот на хората, към частните дарители, за да подкрепят тези организации, и към следващото поколение граждански лидери, за да има гражданско участие и все повече хора да се включват в процесите на промяна. През изминалата година съсредоточихме усилията си в предоставяне на подкрепа на хора и организации, за да могат да преодолеят здравните, икономически, социални предизвикателствата, пред които бяха изправени техните общности.

Направихме всичко това с активното участие на нашите дарители, партньори, приятели, колеги, обикновените инициативни хора от цялата страна. Практично и отговорно търсихме възможно най-бързите и полезни отговори, за да помогнем навреме.

Благодарим на всички, които бяха част от тези усилия. Без общите ни действия промяната трудно би се случила!"

Илияна Николова,

Изпълнителен директор, ФРГИ

Сподели!