Професионалисти от цяла Европа в областта на филантропията се събраха на 25 и 26 януари в Рим за участие в събитието PEXforum, което беше организирано от PHILEA – европейския център на фондациите и италианските организации Acri и Assifero. Целта на форума бе да осигури възможност за дискутиране на предизвикателствата и перспективите в работата на организациите, работещи за развитие на филантропията. Изпълнителният директор на ФРГИ - Илияна Николова, взе участие в срещата.

Събитието събра над 100 представители на организации, работещи в полето на филантропията, включително национални асоциации, фондаци, консултанти и представители на платформи за дарения.

В рамките на форума бяха обсъдени интерактивни методологии за взаимодействие между различните организации в областта на дарителството в Европа с цел справяне с предизвикателствата на регионално, тематично, национално и глобално ниво.

PEXforum 2024 успешно предостави пространство на практици да преобразят предизвикателствата във възможности и съвместно да формулират бъдещето на европейската филантропска общност.

PEXforum стартира през 2020 г., събирайки на едно място лидери и експерти от национални, регионални и европейски организации, обединени от общата кауза за насърчаване на филантропията. Целта на форума е идентификацията на обща основа и съвместно развитие на европейска филантропска структура.

Сподели!