Остава една седмица до крайния срок (17 октомври 2021г. включително) за участие в осмото издание на конкурса за програма „Роботика за България“. Конкурсът е насочен към учители от цялата страна, които имат интерес в сферата на съвременните технологии и биха желали да станат ментори на училищен отбор по Роботика. Включвайки се в програмата, учителите ще имат възможността да станат част от трансформацията на образователните практики в страната и да работят за позитивната промяна и подобряване интереса на ученици от 10 до 16 – годишна възраст към науката и технологиите.

Задължително условие е един менторски екип да бъде съставен от двама учители, които да са преподаватели в едно и също училище. Могат да кандидатстват учители както от общински, така и от частни училища. Повече подробности ще намерите в указанията за кандидатстване, както и на следния линк.

Програмата „Роботика за България“ стартира през 2015 г. и до момента благодарение на нея повече от 200 учители от страната са обучени както в областта на Роботиката, така и в придобиването на редица меки умения. В програмата са включени над 1500 ученици от близо 80 училища от 50 различни села и градове в страната. Участието в отборите по Роботика насърчава интереса на учениците към науката и технологиите и им предоставя възможност да работят в екип като истински изследователи.

Запишете се още сега! Очакваме Ви!

Програмата „Роботика за България“ е насочена към обучение на ментори и създаване на отбори по роботика в концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL). Целта е да се стимулира интереса на учениците от 10 до 16 годишна възраст към науката и технологиите. Програмата се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“(ФРГИ), по идея и с подкрепата на развойния център на SAP в България.

Сподели!