Европейската гражданска инициатива е уникален начин да допринесете за посоката на развитие на ЕС, като приканите Европейската комисия да предложи нови закони. Когато дадена инициатива събере 1 милион подписа, Комисията взима решение какви действия да предприеме.

Ако имате идея за стартиране на инициатива на европейско ниво и искате да дадете гласност на значим за обществото проблем, можете да стартирате подписка в търсене на подкрепа и съмишленици. По този начин можете да оказвате по-голямо влияние върху политиките, които Ви засягат.

Тук ще намерите каква е процедурата стъпка по стъпка - https://bit.ly/3luzJey

Изпълнителният директор на Фондация “Работилница за граждански инициативи”, Илияна Николова, е посланик за България на Европейската гражданска инициатива. Илияна, както и хората от екипа на ФРГИ, вярват истински в смисъла на гражданското участие и възможността гражданите да са активна страна в процеса на демократично развитие не само в България, а и на ниво Европейски съюз. Тук и в нашите социални мрежи, споделяме различни инициативи, свързани с гражданското участие.

Сподели!