Изпълнителният директор на Фондация “Работилница за граждански инициативи”, Илияна Николова, е посланик за България на Европейската гражданска инициатива. Илияна, както и хората от екипа на ФРГИ, вярват истински в смисъла на гражданското участие и възможността гражданите да са активна страна в процеса на демократично развитие не само в България, а и на ниво Европейски съюз. Тук, на нашата страница, споделяме различни инициативи, свързани с гражданското участие. Във видеото по-долу ще научите повече за самата Инициатива и как работи тя.

Сподели!