В първата сряда на всеки месец в рамките на един час се провеждат обучителни онлайн срещи, като част от програмата на Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери. По време на обучението, участниците във второто издание на Инициативата си отговориха на въпроса "Защо е важно да водят отчетност и да бъдат прозрачни при работата си в гражданския сектор". Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи" представи своя опит по темата, натрупан през години на работа в сектора.

Илияна изясни значението на двете понятия и уточни, че подробната информация, споделена с широката общественост за дейността на една организация, трябва да бъде нейн основен приоритет, ако иска хората да й гласуват доверие и да подкрепят каузите, зад които застава.

Друг акцент от срещата бе темата за споделените ценности в рамките на една организация с нестопанска цел и методът за конкретизацията им, въз основа на професионални и етични стандарти, а именно:

  • Правилник на работа
  • Счетоводна политика
  • Политика за конфликт на интереси
  • Етичен кодекс
  • Детска политика

За участниците в срещата бе отправено "предизвикателството" да си изберат един професионален или етичен стандарт, който все още не е изготвен от техните организации и да пробват да създадат такъв. Водещата на срещата обеща съдействие и насоки за всички активни млади лидери.

Обучението е част от второто издание на проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Сподели!