Участвайте в конкурса ImagineEU до 13-ти декември 2023 г.!

Фондация "Работилница за граждански инициативи" представя възможност за ученици в последните две години от образованието си да се включат в конкурса ImagineEU и да споделят своята визия за това как да направим ЕС по-добро място за живеене.

Заедно със свои съученици създайте екип от до седем души и представете своята идея в кратък видеоклип! Помолете учител да ви помогне, включете се в конкурса и може да спечелите страхотна награда! Трите екипа победители ще спечелят учебно пътуване до Брюксел, сърцето на Европейския съюз, от 21 до 23 март 2024 г.

До 20 декември 2023 г. видеоклиповете ще бъдат качени на уебстраницата на конкурса и ще започне период на публично гласуване. Вашият екип може да организира кампания за видеоклипа, като покани приятели, роднини и други хора да подкрепят вашата идея и да гласуват за нея. Подкрепата, получена чрез публичното гласуване, ще бъде един от факторите, които жури от експерти по ЕГИ ще вземе предвид.

Концепцията на конкурса е вдъхновена от идеията на Европейската гражданска инициатива — важен инструмент на демокрацията на участието в ЕС, който дава възможност на гражданите да участват активно в изготвянето на политиките на ЕС. Конкурсът се организира от отдел SG.A.1 „Политически приоритети и работна програма“ на Генералния секретариат на Европейската комисия.

Научете повече и кандидатствайте в уебсайта на Европейската гражданска инициатива.

#EUTakeTheInitiative

Изпълнителният директор на Фондация “Работилница за граждански инициативи”, г-жа Илияна Николова, е посланик за България на Европейската гражданска инициатива. Илияна, както и хората от екипа на ФРГИ, вярват истински в смисъла на гражданското участие и възможността гражданите да са активна страна в процеса на демократично развитие не само в България, а и на ниво Европейски съюз. На страницата на Фондацията може да откриете различни инициативи, свързани с гражданското участие.

Сподели!