Сдружение „Амала - Приятели“ е една от десетките организации, които през последната година и половина положиха неимоверни усилия, за да осигурят помощ на засегнати от коронакризата семейства. Техният проект „За да има щастие в детските очи”, финансиран по програма „ИРИС“, успя да предостави социално образователна подкрепа и да подпомогне материално и морално 80 семейства от община Дупница, живеещи под прага на бедността, като им осигури подкрепа да преодоляват трудностите и предизвикателствата, съпътстващи кризата с пандемията от COVID-19.

Едно от тези семейства е това на Златка и Николай от с. Джерман.

Златка и Николай имат две деца - Бисер и Йосиф. Бисер е в седми клас, а Йосиф - в задължителна предучилищна подготвителна група. През месец януари 2021 г. двамата биват съкратени от работа, вследствие на пандемията. Тъй като нямат образование, се оказва, че е невъзможно да си намерят нова работа и така изпадат в тежка финансова криза. Ситуацията не позволява на децата им да се включат в образователния процес. Семейството изпада в безизходица – без ток и вода. Започват непрекъснати конфликти между съпрузите, на които децата стават свидетели. Семейството е почти пред разпад.

В този изключително напрегнат момент, Сдружение „Амала – Приятели“ се появява с голяма доза надежда. Още при стартиране на дейностите по проекта, семейството бива посетено от социален работник. В продължение на пет месеца, два пъти седмично те биват посещавани от психолог, образователен медиатор и социален работник. Получават финансова подкрепа за плащане на електроенергията. С помощта на дарители, за децата са осигурени дрехи и обувки.

За съжаление, през месец април 2021 г. бащата се разболява от вируса. Успява да зарази и своята съпруга. Семейството е поставено под карантина и отново е разтърсено от несигурност и тревоги. Нямат средства за закупуване на лекарства и храна. Екипът на проекта отново оказва огромна подкрепа, като осигурява необходимите лекарства, храна и предпазни средства за цялото семейство, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. На децата са осигурени ученически помагала и материали, за да могат да участват в образователния процес.

Семейството успява да пребори и този труден момент. Двамата съпрузи започват сезонна работа. През месец юни Бисер успява да завърши седми клас и да се запише в Професионална гимназия по Автотранспорт, а малкия Йосиф се сдобива с така очаквания документ за завършена предучилищна подготовка. Родителите му го записват за първи клас. С течение на времето семейството започва да се съвзема, преодолявайки опасността от раздяла.

Към настоящият момент и Златка и Николай работят като сезонни работници и се радват на двете си деца.

Сдружение „Амала - Приятели“ изпълнява проекта в рамките на Програма „Ирис“, която предоставя помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.

Сподели!