Приключиха срещите между журналисти и ученици, организирани в рамките на инициативата "Журналисти в училище" към поименния Фонд "Валя Крушкина". Срещите се организират за девета година и целят да повишат медийната грамотност на младите хора у нас, като ги провокират да се включат в дискусии с изявни журналисти от български медии и да се запознаят от близо с професията "Журналист". 

Резултатите от проведените срещи през месеците май и юни доказват, че любопитството на учениците към медиите и работата на журналистите не стихва. Над 1000 ученици от 18 училища в 18 различни населени места в страната разговаряха с журналисти, сред които Полина Паунова, Владислава Тричкова, Кристиян Юлзари, Мария Чернева, Росен Цветков, Борис Митов, Благой Цицелков. Отново не липсваха въпроси, свързани с най-динамичните моменти от ежедневието на професионалистите. Учениците проявиха люботство към по-предизвикателните ситуации, вълнуващите интервюта, заплахите и страховете им, както и за историите, които винаги ще си спомнят. 

Тази година, за разлика от пандемичните 2020 и 2021, когато срещите се провеждаха изцяло оналйн, се възобнови традицията за присъствените срещи. Учениците и техните учители посрещаха своите гости в класните стаи. Поради невъзможността на част от журналистите да пътуват до различните части на страната, част от срещите се осъществиха онлайн.

Инициативата „Журналисти в училище“ се провежда за девети пореден път. Тя има за цел да повиши медийната грамотност на младите хора, да стимулира сформирането на гражданска позиция и да допринесе за кариерния им избор. „Журналисти в училище“ е инициатива на Фонд „Валя Крушкина“ при Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!