На 12 януари 2023 г. Комисията регистрира нова Европейска гражданска инициатива с наименование "Член 4: Спиране на мъченията и безчовечното отношение на границите на Европа".

Тя призовава за рамка за гарантиране на съответствие с забраната за насилие и безчовечни и унизителни отношения, заложена в Член 4 от Хартата на основните права, във връзка с политиките на Съюза по отношение на контрола на границите, убежището и имиграцията.

Това е първата регистрирана инициатива за 2023 г. Нейните организатори имат шест месеца да изберат момента, в който да започнат събирането на подписи.

Запознайте се с прессъобщението на Европейската комисия

Сподели!