На 19 и 20 юни се проведе обучението за третата група представители на граждански организации, изпълняващи инициативи по Фонд „Заедно“.

Първата група беше обучена в София, а втората в Стара Загора. Трите групи са разпределени спрямо регионите, в които работят.

В Русе повече от 20 граждански активисти повишиха своите знания и умения в областта на човешките ресурси и управлението на хора в НПО.

По време на обучението участниците направиха самооценка на човешките ресурси в представляваната от тях организация. Това им помогна да разберат повече кои са силните им страни и кои са предизвикателствата пред тях, с които трябва да се справят. Интерактивният формат на обучението позволи на участниците да обменят опит и добри практики и подпомогна всеки да идентифицира нови възможности за развитие в областта на човешките ресурси.

Изключително полезни за всички присъстващи бяха темите за привличане на доброволци и развитие на лидерските качества у хора с различен професионален опит.

Обученията се провеждат с цел изграждане и подобряване на капацитета на гражданските организации в България, като създават и възможност за обмяна на знания и опит мeжду участниците. Чрез изграждането на мрежа от устойчиво функциониращи и споделящи опит организации, обученията по фонд „Заедно“ и проект „Права и ценности“ насърчават дългосрочното развитие на гражданския сектор на регионално, а от там и на национално ниво.

Второто обучение за представителите на организациите, изпълняващи инициативи по фонд „Заедно“ ще се проведе през септември и ще постави акцент върху друга важна тема за гражданските организации - комуникации и набиране на средства.

Сподели!

Свързани статии