Пет доброволчески проекта на екипи от служители на Лидл България бяха отличени в първото издание на вътрешнофирмената инициатива „#teamlidl за нашето утре“. Те ще бъдат реализирани с общо 25 000 лева, осигурени от компанията. Над 170 служители оценяваха проектите на своите колеги и избраха към кои пет да бъде насочено финансирането.

На специално събитие екипите получиха своите чекове и започват изпълнението на дейностите в рамките на проектите си. Петте одобрени проекта ще се реализират в София, Русе, селата Ивайло и Величково (Пазарджишко) и Равнополе (Софийско), и са в категориите за социално равенство #ВеFair, за активенначин на живот и граждански активизъм #ВеАсtice, за културно и историческо наследство ВеLосаl). Три от екипите са съставени изцяло от дългогодишни служители в магазините на Lidl!

Партньори в реализирането в първото издание на „#teamlidl за нашето утре“ са двете организации, на чиято експертиза смарт ритейлърът се доверява от самото начало и за своята най-голяма социално отговорна инициатива „Ти и Lidl за нашето утре” - Фондация „Работилница за граждански инициативи” иБългарски дарителски форум.

Изпълнителният директор на ФРГИ Илияна Николова поздрави екипите на спечелилите проекти: „Истински ценя времето и усилията, които сте положили, за да успеете. Идеята на тази първа инициатива е много хубава именно с това, че вие самите сте генераторите на идеи, оценката за тях беше справедливо дадена от вашите колеги, а чрез реализирането им ще достигнете до по-голяма група, до общност, която истински има нужда от вас.

Теодора Бакърджиева от БДФ допълни, че се надява примерът на Lidl да подкрепя доброволчеството сред своите служители да бъде продължен и от други компании. „Lidl е един от членовете на Български дарителски форум, който е като флаг сред общността и се надявам отново примерът им да бъде последван.

И петте одобрени проекта са свързани с подобряване на живота на децата.

1. Къмпинг под звездите с Lidl, в категорията #ВеFair от екип „Приятелите“ с реализация в област Пазарджик - с проекта ще бъде дадена възможност на деца в неравностойно положение или със специфични физически потребности да изживеят емоционален и незабравим уикенд сред природата.

2. За децата и природата, в категория #ВеАсtive от екип „Великолепната петорка и децата“ с реализация в област Пазарджик; екипът на Lidl заедно с представители на Народно читалище „Отец Паисий“ ще почистят и облагородят детската площадка в село Величково, а на 1 юни ще организират официално тържество, за да зарадват всички присъстващи деца.

3. Деца - Слънца, в категорията #ВеFair от екип „Тайната градина” и реализация в гр. София - инициативата цели да осигури пространство за работа в двора на Дневния център и средства за провеждане на трудотерапия на младежи с увреждания - готварство и градинарство, които са много любими дейности за тях. Организаторите на проекта се надяват така да подобрят емоционалното състояние на децата, да повишат познанията и уменията им и това да доведе до повишаване на тяхната увереност и самооценка.

4. Фолклорно наследство за децата на Равно Поле, категория #Ве Lосаl от екип „Lidl за Равно Поле” и реализация в Равно поле - ще бъдат закупени детски носии и специални обувки за танци (скарпини), както и озвучителна система за мероприятия на открито за местното читалище. Екипът от доброволци ще окаже помощ при организацията и провеждането на събитията, включително чрез изготвяне на материали за планиране на бюджета за тях и комуникирането им чрез социалните медии, така че да привлекат повече посетители.

5. Здраве за Приста в #ВеАсtive обединява колеги от три филиала в град Русе. Те искат да превърнат едно прекрасно, но много занемарено място край река Дунав - Западен парк Приста, в любимо място за спорт, за пикник и риболов за семейства, и зелена класна стая за обучение на деца сред природата.

С пилотното издание на „teamlidl за нашето утре“ смарт ритейлърът продължава трансформацията на най-голямата си социално отговорна инициатива „Ти и Lidl за нашето утре“, насочвайки я навътре - към своите служители. Така компанията отбелязва петото поредно отличие ТОР Еmployer и утвърждава ролята си на иноватор в приноса към обществото.

Сподели!