Изпълнителният директор на Фондация “Работилница за граждански инициативи”, Илияна Николова, е посланик за България на Европейската гражданска инициатива. Илияна, както и хората от екипа на ФРГИ, вярват истински в смисъла на гражданското участие и възможността гражданите да са активна страна в процеса на демократично развитие не само в България, а и на ниво Европейски съюз. Тук, на нашата страница, споделяме различни инициативи, свързани с гражданското участие.

Подкрепете инициативата "ЗА КОЗМЕТИКА БЕЗ ЖЕСТОКОСТ — АНГАЖИМЕНТ ЗА ЕВРОПА БЕЗ ИЗПИТВАНЕ ВЪРХУ ЖИВОТНИ".

Забраната на ЕС за изпитване на козметични продукти върху животни беше обещание за Европа, в която животните вече не страдат и не умират заради козметика. Това обещание е нарушено. Органите все още изискват изпитвания върху животни за съставки, използвани в козметичните продукти, което противоречи на очакванията и желанията на обществеността и на намерението на законодателите.

В същото време никога преди не сме разполагали с такива мощни инструменти за гарантиране на безопасността без използване на животни, нито с подобна златна възможност за революционни промени по отношение на защитата на хората и околната среда. Европейската комисия трябва да поддържа и да засили забраната и прехода към оценки на безопасността без използване на животни.

Повече информаци за проекта, можете да намерите на следния линк: https://bit.ly/3CIGP5s

#EUTakeTheInitiative #AnimalWelfare

Сподели!