Изпълнителният директор на Фондация “Работилница за граждански инициативи”, Илияна Николова, е посланик за България на Европейската гражданска инициатива. Илияна, както и хората от екипа на ФРГИ, вярват истински в смисъла на гражданското участие и възможността гражданите да са активна страна в процеса на демократично развитие не само в България, а и на ниво Европейски съюз. Тук, на нашата страница, споделяме различни инициативи, свързани с гражданското участие.

Представяме Ви кампанията "EcoScore".

Европейската гражданска инициатива има за цел да въведе европейски екорейтинг (EcoScore), с който да се обозначава въздействието върху околната среда на продуктите, произвеждани и продавани на европейския пазар. Екорейтингът ще се посочва визуално върху опаковката на продукта в основното зрително поле, за да се постигне по-голяма прозрачност по отношение на въздействието на продуктите върху околната среда.

Амбицията е той да бъде указан върху всички видове продукти. Засега е трудно той да се изчисли за съставни продукти. Затова въвеждането му основно за храни и дрехи е добро начало!

Цели:

• Да се даде възможност на европейските потребители да правят информиран избор, отчитащ въздействието на предлаганите продукти върху околната среда, въз основа на ясно и надеждно означение.

• Да се насърчат специалистите да намаляват въздействието на своите продукти върху околната среда, като същевременно се осигурява видимост за продуктите, които вече са екологосъобразни.

• Да се предложи единен етикет, основан на стандартно изчисление за цялата европейска територия, за да се избегне объркването на потребителите, изправени пред все повече различни екологични етикети.

Повече информаци за проекта, можете да намерите на следния линк: https://bit.ly/3rLxViB

Подкрепете инициативата тук: https://bit.ly/3C6LFcb

Сподели!