Заключителна дискусия с предложение за „Програма за развитие на родителския активизъм в България“ се проведе миналия петък, 20 януари 2023 година, в София. Консултативният процес бе иницииран от Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) с подкрепата на Фонд „Мечтата на Таня“ (Фондът). Целта е да бъде създадена дългосрочна национална програма за превенция на раздялата в семействата чрез увеличаване капацитета на родителски групи, граждански организации, работещи с родители и отделни родители и изграждане на национално движение за родителски активизъм.

През 2022 година Фондът потърси помощта на ФРГИ за организирането на консултации сред родителски организации и активисти за съвместно разработване на програмата. В рамките на консултативния процес в периода ноември-декември се проведаха групови срещи и индивидуални разговори с над 50 експерти и практици от областта на родителския активизъм в България.

Този консултативен процес завърши с проведената през януари дискусия. В началото на срещата, Илияна Николова, Изпълнителен директор на ФРГИ, представи презентация с предложения за структурата на програмата.

В хода на срещата участниците бяха разделени на 2 работни групи, за да обсъдят впечатленията си от предложената програма – силни и слаби страни, какво би работило добре и какво не, допълнителни идеи. Втората част на дискусията отново раздели участниците – този път на четири групи, всяка от които работи по една от четирите цели на програмата.

В разговорите бяха представени примери за проекти, организации и лидери, които биха могли да бъдат потенциални сътрудници в реализирането на зададените цели. Определени бяха и индикатори, които да отчитат напредъка в програмата.

В консултативният процес чрез индивидуални и групови срещи се включиха над 70 човека - родители, граждански активисти, представители на изпълнителната и законодателната власти, (Парламент, МТСП, ДАЗД, АСП).

Сподели!