Изпълнителният директор на Фондация “Работилница за граждански инициативи”, Илияна Николова, е посланик за България на Европейската гражданска инициатива. Илияна, както и хората от екипа на ФРГИ, вярват истински в смисъла на гражданското участие и възможността гражданите да са активна страна в процеса на демократично развитие не само в България, а и на ниво Европейски съюз. Тук и в нашите социални мрежи, споделяме различни инициативи, свързани с гражданското участие.

Представяме една инициатива на Jure LEBEN от Словения, чиято цел е да мотивира Европейската комисия да предложи правен акт – препоръка, с която да се допринесе за по-добро разбиране и спазване на мерките за опазване на околната среда в държавите — членки на ЕС.

Цели на Инициативата

Европейската комисия трябва да предпазва и подобрява качеството на живот на европейците, като същевременно защитава другите видове и природната среда като цяло. Във връзка с това, Комисията трябва да предложи правен акт – препоръка, с която да се допринесе за по-добро разбиране и спазване на мерките за опазване на околната среда в държавите — членки на ЕС.

Целта на инициативата е Комисията да предложи правен акт, който да гарантира на европейците, че техните национални органи вземат предвид, съображенията свързани с околната среда, когато въвеждат нови или изменят съществуващи политики.

Проблемът

Последните пет години бяха най-топлите в историята. Средната световна температура през миналата година беше с 0,6 °C над средната стойност за тридесет години. Докладите на учените показват, че Източна и Южна Европа са сред регионите (заедно с Аляска, Арктика, Южна Африка и Австралия), които са изложени в най-голяма степен на глобалното затопляне. През 2021 г. от последния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) става ясно, че правителствата не прилагат мерки за опазване на околната среда и стигаме до неповратна точка. Неизпълнението на мерките е в центъра и на 7-ия доклад за околната среда. Изменението на климата се случва все по-бързо и последиците от него ще се увеличават. Това ще промени климатичните и екологичните модели в бъдеще чрез по-нататъшно повишаване на температурите, удължаване на топлия и вегетационен сезон в райони с по-голяма географска ширина, ще доведе до промени в режима на валежите, както и до по-чести суши и горещи вълни, по-силни и по-чести тропически циклони и други екстремни метеорологични условия.

На 28 януари 2019 г. Европейският парламент обяви екстремни климатични условия. При разглеждането на две резолюции Европейският парламент определи задължението на Европейската комисия да изготви план за действие в съответствие с ангажимента за ограничаване на глобалното затопляне до под 1,5 °C. По този начин ЕС ще трябва да намали емисиите на парникови газове с 55 % до 2030 г. и да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.

Нашите екосистеми несъмнено са застрашени както от изменението на климата, така и от неустойчивото производство и разпространение на стоки и услуги. В резултат на това ние по същество сме в екологична криза от няколко десетилетия насам, която се засилва едва през последните години. Губим гори и биологично развитие по-бързо от всякога, ледниците се топят, количеството на отпадъците се увеличава, източниците на вода са поставени под натиск, а морският живот се влошава.

Индустриалната революция, социалното разбиране за природата и околната среда станаха изцяло егоцентрични, а потребителското общество процъфтява през последните десетилетия, като сериозно подкопава основите на екологичната стабилност. Проблемът нарасна от регионално до световно равнище. Днес човечеството е изправено не само пред спад в стандартите за качество на околната среда, но и пред основния въпрос за оцеляването.

Изправени сме пред все по-големи екологични предизвикателства, като изменението на климата е само върхът на айсберга. Много други сложни екологични проблеми, включително загубата на гори и биологично разнообразие, натрупването на отпадъци, отравянето на почвата и застрашаването на най-големия ни актив – питейната вода също излизат на преден план. Ние сме в екологична криза, която особено сред младите хора дава усещане за безпомощност, но същевременно води до увеличаване на интереса към оформянето на бъдещите политики. На първо място трябва да опазваме нашите гори като белите дробове на Европа.

Научете повече тук.

Сподели!