Проект, който ни среща с граждани на трети страни, пристигнали в Европа в търсене на шанс за по-добър живот. Разказваме техните човешки истории от първо лице. Ще чуете още част от хората, с които ние от ФРГИ работим съвместно по проекта.

Въпреки големия потенциал, който тези хора могат да предоставят на европейските икономики, има някои пречки, които трябва да бъдат преодолени. Правната рамка, действащите политики и ниската езикова подготовка на мигрантите са част от тези пречки пред тяхната интеграция на пазара на труда.

Дейностите по проекта #MIraGE имат за цел да улеснят безпроблемния достъп и интеграция на лицата от трети страни, търсещи работа в пазара на труда на страните домакини от ЕС.

MIraGE е тригодишен проект съфинансиран от ЕС (Фонда на ЕС за убежище, миграция и интеграция), реализиран от 12 партньорски организации от 8 Европейски държави (България, Швеция, Италия, Франция, Австрия, Кипът, Румъния, Унгария).

Научете повече: https://bit.ly/3tSsmhT

Сподели!