Проектът MIraGЕ е качен като пример за добра практика в Европейския уебсайт за интеграция. Това е единственият уебсайт, предлагащ новини, добри практики и анализи относно интеграцията на мигранти както на равнище ЕС, така и на ниво отделна държава. Позиционирането на MiraGE в тази платформа отваря нови възможности дейностите по проекта, както и постигнатите до този момент резултати, да получат повече видимост сред европейските общности.

Проектът MIraGE има за цел да улесни достъпа и интеграция на лицата от трети страни, търсещи работа на пазара на труда на страните домакини от Европейския съюз. MIraGE е 3-годишен проект, съфинансиран от ЕС (Фонда на ЕС за убежище, миграция и интеграция), реализиран от 12 партньорски организации от 8 Европейски държави (България, Швеция, Италия, Франция, Австрия, Кипът, Румъния, Унгария). В България проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Научете повече в сайта на проекта.

Сподели!