На снимката са отбелязани населените места, до които програмата достигна.

Първоначално осигурените по програма „Ирис“ средства са изчерпани. До осигуряването на нови, програмата спира приемането на нови предложения.

200x200_res_300x300_res_Iris_FB_post_0.jpg

Последната среща на Консултативния съвет на програма „ИРИС“ разпредели и последните, осигурени по програмата средства за проекти, в подкрепа на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Съветът отпусна 9000 лв. на следните организации: Сдружение "Център Мария", Фондация Обществен дарителски фонд за Варна и Сдружение „Еквилибриум“.

От юни месец програма „ИРИС“ раздаде общо 624 000 лева за 36 проектни идеи на неправителствени организации, читалища и инициативни групи. Получени бяха 141 предложения, обработвани и разглеждани ежеседмично. Подкрепените организации предоставиха ценна и важна помощ на деца и семейства от 61 населени места от цялата страна.

С оглед на нуждите, породани от кризата, програмата работеше с кратки срокове и времето от получаването на предложението от ФРГИ до получаването на средствата от организациите беше не по-дълъг от 15-20 дни.

За близо 10 месеца програмата промени живота на хиляди хора, засегнати от кризата. Благодарение на програма „ИРИС“ с вече приключилите проекти са подпомогнати 2810 семейства с 4404 деца.

Финансовите средства по програмата бяха осигурени от Фонд „Мечтата на Таня“, Институт „Отворено общество“, Ментормейт, индивидуални дарители чрез ДМС и онлайн дарения.

По-долу можете да намерите списък с всички финансирани организации.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Прикачени файлове

Сподели!