В подкаста CitizenCentral се говори за различни европейски граждански инициативи. Във всеки епизод организатори и поддръжници на инициативи обясняват защо тяхната инициатива е важна и как работят за повишаване на осведомеността на равнището на ЕС и също така споделят съвети. Тяхната цел е да оказват по-голямо влияние върху политиките, засягащи живота ни.

Въпросите, повдигнати чрез тези граждански инициативи, допълнително се обсъждат с различни експерти в областта на политиката и представители на академичните среди.

Всички епизоди на подкаста са налични ТУК.

Мненията, изразени в подкаста, отразяват единствено гледната точка на участниците и по никакъв начин не може да се смята, че отразяват позицията на Европейската комисия или Европейския съюз.

Сподели!