На първи декември се проведе експертна дискусия по темата за енергийната бедност, част от инициативата "Roma Policy Lab", с участието на ангажирани и уважавани експерти от публичната администрация, включително Министерство на труда и социалната политика, Националния статистически институт, Българската академия на науките, ключови членове на Комисията за енергийна ефективност и бедност, колеги от гражданския сектор.

В момент, в който предстои обществено обсъждане на дефиницията за енергийна бедност, подобни дискусии са важни, за да могат всички заинтересовани, които потенциално могат да бъдат засегнати от прилагането на дефиницията, да бъдат информирани за това какво могат да очакват и да защитят интересите си, отправяйки предложения в публичното пространство. В частност прилагането на дефиницията за целите на социалното подпомагане и подобряването на жилищния фонд ще бъде свързано с редица трудни и неочевидни решения.

Предстои да се обсъди как някои от най-уязвимите групи да на бъдат изолирани от достъп до енергийно подпомагане по административни причини – невъзможност да се набавят определени документи, да се отговори на всички изисквания на закона относно правилата на обитаване на техните жилища и т.н. И докато на този етап изглежда, че вниманието ще бъде насочено към инвестиции в дълготрайни активи на домакинствата, свързано с качеството на жилищата и тяхното обновяване, то енергийно бедните домакинства често имат проблеми и с достъпа до редица качествени недълготрайни активи, с които ефективно да контролират разходите си за енергия.

Във видеото от срещата можете да чуете повече за инициативата romapolicylab.org и за темите, които бяха обсъдени.

Ако считате, че е важно и имате желание да участвате в последващата дискусия на 15 декември, свържете се нас на romapolicylab@osi.bg

Romapolicylab.org е съвместна инициатива на оператора на Фонд Активни граждани България и Националното координационно звено за представяне, споделяне и обсъждане на резултати по проекти в полза на ромското включване, финансирани по програми на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия Финансов механизъм. Инициативата е отворена за сътрудничество с програмни оператори и от други държави бенефициенти.

Оператор на Фонд Активни граждани България е фондация „Институт Отворено общество – София“ в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи“ и фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Сподели!