Миналият петък, 15 октомври 2021 г., се проведе финална среща между партньорите по проект „MiraGЕ”. Срещата се осъществи в Центъра за социални иновации в град Никозия, Кипър. Участниците имаха възможност да изберат да се включат дистанционно през платформата ZOOM, поради хибридния формат на срещата, целящ превенция срещу разпространение на заразата от COVID-19.

245332000_826076881405431_1240712101581455494_n.jpg

По време на срещата партньорите обсъдиха последните дейности, които остава да бъдат завършени преди крайния срок на проекта и споделиха помежду си какви добри практики и поуки са извлекли от обучението, проведено в рамките на проекта. Пред своите чуждестранни колеги те разказаха какво са установили, че работи добре и какво се нуждае от преосмисляне при работата в бъдещи инициативи.

Повдигната бе и темата за въздействието на пандемията Covid-19, по-специално върху формата на обучение: повечето партньори, поради ограниченията от последните месеци, са прехвърлили обученията от лице на лице, към онлайн среда. Всички партньори изразиха удовлетворението си от крайните резултати. Онлайн форматът в някои случаи дори е дал възможност за максимизиране на участието, предоставяйки възможност за посещаване на курсовете без географски ограничения.

245414909_275477884462709_1567991160899359535_n.jpg

По отношение на обучението на работодателите, необходимостта от разбиване на стереотипите бе подчертана от няколко партньори, заедно с важността от показване на добри практики за управление на разнообразието. Партньорите се съгласиха, че резултатите от проекта могат да бъдат използвани за застъпничество за правата на мигрантите.

В края на срещата партньорите споделиха своите лични впечатления от работата по “MiraGЕ” и дискутираха възможността за реализиране на съвместни дейности и в за в бъдеще.

„Проектът MIraGE сближи партньори с различен опит от 8 страни-членки на ЕС и допринесе за споделяне на иновативни практики, които помагат за интеграцията на мигрантите на пазара на труда. Наред с обучения за мигранти, проектът включваше и обучения за бизнеси и за работодатели от публичния сектор, което беше само по себе си иновация в някои от страните (като България например) и допринесе за повишаване на информираността им както за правни аспекти, така и за психологическите и културни аспекти на интеграцията“ – сподели Моника Писанкънева, Програмен директор във Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и представляващ българската страна в проекта.

Проект „MiraGE“ има за цел да улесни безпроблемния достъп и интеграция на лицата от трети страни, търсещи работа на пазара на труда на страните домакини от ЕС. MIraGE е тригодишен проект, съфинансиран от ЕС (Фонда на ЕС за убежище, миграция и интеграция), реализиран от 12 партньорски организации от 8 Европейски държави (България, Швеция, Италия, Франция, Австрия, Кипът, Румъния, Унгария).

Сподели!