В началото на март месец се проведе онлайн конференция на тема „Добри практики и подходи за закрила на децата“. Конференцията се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/, в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, като заключително събитие по проект Strengthen, целящ изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията. Проектът е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

Продължилата повече от 3 часа и половина конференция събра 94 представители на различни организации от страната, които работят с деца. Фокус на срещата беше темата за добрите международни и български практики, насочени към закрила на децата, жертви на насилие и възможните подходи и мерки за превенция на насилието над деца.

Именно такива примери бяха споделени и обсъдени от панелистите в срещата – чуждестанни и български професионалисти от различните звена в системата за закрила на детето, които прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и ползват методи от възстановителното правосъдие, за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето.

Конференцията откри изпълнителният директор на ФРГИ, Илияна Николова. „Водени от разбирането за важността от повишаване на знанията и умения, една гражданска организация, една държавна агенция и един синдикат, събраха усилия в обща инициатива, целяща засиленото сътрудничество между различни звена от националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране за дългосрочното влияние на неблагоприятните детски преживявания върху живота на децата и младежите. Проведохме в рамките на този наш общ проект 28 обучения, с които се опитахме да повишим ефективността на системата за закрила на детето у нас и за промяна на обществените нагласи и изграждане на нулева толерантност към насилието над деца.“

Председателят на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, също сподели няколко думи с гостите: „Вярвам, че всички ще се обединим около това, че трябва непрекъснато да се повишава капацитета на хората, които отглеждат, образоват и се грижат за децата. Именно професионалистите, които работят с деца, както и учителите, които ги подготвят, помагат да постигнем общата ни цел – да гарантираме благополучието и правото на всяко дете да расте в семейна среда, да има нужния достъп до образование и до здравеопазване, и да расте щастливо и подкрепено.“.

Според Д-р Юлиян Петров, Председател, УС „Подкрепа“, проведените срещи са помогнали на българските учители да разберат, че не са сами, те могат да потърсят всички други институции, общински и държавни, когато трябва да защитават дадено дете.“

strengthen-conference.png
strengthen-conference.png

В дискусията за възможните бъдещи нужди и решения за превенция и закрила на деца в риск панелисти бяха български и чуждестранни представители на институции, международни организации, гражданския сектор сред които доц. Велина Тодорова, зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, Заместник министъра на образованието Мария Гайдарова, Джордж Николаидис от Института за детско здраве в Гърция, Делия Поп, Директор на Фонд Мечтата на Таня, Швейцария, представители на УНИЦЕФ, ГДБОП, МОН и български неправителствени организации ангажирани с темата – Фондация „Лъчезар Цоцорков“, Институт за социални дейности и практики, Сейфнет, „Надежда и домове за децата“, клон България.

Сподели!