Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) е създаден през 2022 година с цел да консултира изпълнителната власт при разработването и реализирането на политики, засягащи гражданския сектор. Целта на СРГО е да гарантира, че спрямо т.нар. трети сектор ще има последователна и насърчителна политика от страна на държавата.

Фондация 'Работилница за граждански инициативи" е една от 14-те организации - членове на Съвета. Всички членове са избрани след проведено електронно гласуване.

Подробен доклад за дейността на Съвета за периода февруари 2022 г. - февруари 2024 г. вижте ТУК.

Сподели!