Проект MIraGE има за цел да улесни безпроблемния достъп и интеграция на лицата от трети страни, търсещи работа на пазара на труда на страните домакини от ЕС. MIraGE е тригодишен проект, съфинансиран от ЕС (Фонда на ЕС за убежище, миграция и интеграция), реализиран от 12 партньорски организации от 8 Европейски държави (България, Швеция, Италия, Франция, Австрия, Кипът, Румъния, Унгария). Българският партньор в проекта е Фондация "Работилница за граждански инициативи".

По-долу представяме видео с резултатите от 3-годишна съвместна и усърдна работа между ФРГИ и нашите европейски партньори.

Сподели!