Разследващият журналист от БТВ - Росен Цветков, е носител на Голямата награда в конкурса "Валя Крушкина - Журналистика за хората" за 2013 година, а в последствие става и жури в конкурса. Росен за поредна година се включи и в другата инициатива на Фонда, подкрепящ медийната грамотност на младите журналисти - инициативата "Журналисти в училище".

В онлайн среща Цветков се срещна с ученици от СУ „Цветан Радославов“ в град Свищов. Включилите се в срещата младежи са членове на клуб „Radoslavov news", ангажиран с училищния вестник. Росен разказа за най-предизвикателните мигове от опита му, за моментите, когато се е страхувал и за мотивацията да продължи да прави това, което обича.

Инициативата „Журналисти в училище“ се провежда за девети пореден път. Тя има за цел да повиши медийната грамотност на младите хора, да стимулира сформирането на гражданска позиция и да допринесе за кариерния им избор. „Журналисти в училище“ е инициатива на Фонд „Валя Крушкина“ при Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!