На заседанието от 29 май, под председателството на вицепремиера Атанас Пеканов, Съветът за развитие на гражданското общество /СРГО/ определи ръководителите на работните групи по приоритетите си за 2023 г. Изпълнителният директор на Българския център за нестопанско право Надя Шабани ще оглави екипа по изработването на Стратегия за развитието на гражданските организации, д-р Славита Джамбазова от Българския червен кръст ще ръководи групата за обществени консултации по разработването на проект на Закон за доброволчеството. Удължен до 30 септември бе мандатът на работната група за финансовия механизъм за подкрепа на гражданските организации, ръководена от Теодора Бакърджиева.

С консенсус бе приет Отчет за дейността на СРГО през 15-те месеца от учредяването му. Членовете на Съвета определиха краен срок 30 юни за финализиране на проекта за финансов механизъм. Междувременно в консултация с Министерството на финансите ще бъдат съгласувани отворените въпроси за допустими дейности и разходи, и за финансовата гаранция при авансовите плащания по одобрените проекти.

Съветът ще изпрати до Народното събрание свое становище по разглеждания проект на Закон за защита от домашното насилие.

ТУК можете да се запознаете с отчета на Съвета за периода февруари 2022 - май 2023.

Сподели!