Конкурсът за участие във второто издание на Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери продължава. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ търси мотивирани млади хора от цялата страна, които да се включат във второто издание на проекта. До 20 ноември 2021 г. представители на граждански организации на възраст до 35 години и с опит между 1 и 3 години в гражданска организация могат да изпращат своите кандидатури. Научете повече за конкурса и как да кандидатствате в Насоки за кандидатстване.

Каква е целта на Инициативата?

„Инициативата“ има за цел да подкрепи професионалното развитие в сферата на гражданските организации на 30 младежи от различни неправителствени организации.

Какво предлагаме?

Предлагаме интерактивно, обърнато към индивидуалните нужди на участниците обучение, изградено въз основа на най-новите тенденции в обучението за възрастни.

Избраните участници ще получат достъп до серия обучения и последваща подкрепа от ментори, които са утвърдени лидери на национални организации (НПО), журналисти, специалисти по маркетинг и публични комуникации, фъндрейзъри и юристи, както и възможност за работа в мрежа с цел обмяна на опит и общи активности.

Предвидена е обучителна програма в четири модула: глобални проблеми и местни решения; набиране на средства, свързано с мисията на организацията и постигане на финансова устойчивост; стратегическа комуникация за промяна в нагласи и преодоляване на конфликти; оценка на въздействието и повишаване на желаното въздействие.

Освен обучения и дискусии, участници ще разработват задания по всеки един от предвидените модули. При разработването им участниците ще получават онлайн подкрепа и допълнителни тренинги под формата на уебинари, както и съдействие от страна на ментори.

В резултат се очаква лидерите на гражданските организации да развият и подобрят уменията си за стратегическо мислене, набиране на средства за каузи и въвличане на граждани/общности в работата на своите организации.

Проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Сподели!