Ние, членовете на консорциума Оператор на Фонд Активни граждани България (Институт Отворено общество – София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“) остро осъждаме нападението над общностния център на ЛГБТИ хора Рейнбоу хъб, София, извършено на 30.10.2021 г.

Като организации, които вярват във върховенството на закона и важността на зачитането на човешките права на всички граждани, включително на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, транс и интерсекс хората (ЛГБТИ), призоваваме държавните органи, които отговарят за прилагането на закона при разследване на това престъпление да вземат предвид факта, че то е мотивирано от омраза и предразсъдъци към ЛГБТИ хората. Подобни прояви на физическо въздействие, какъвто е конкретният случай, нараняват не само непосредствените жертви на престъплението, но също така отправят послание за заплаха, подбужат към омраза и незачитане на човешките права на цялата засегната общност. Ето защо, такива деяния трябва да бъдат третирани като сериозен признак за нарушаване на основополагащите принципи на демокрацията и законността. Вярваме, че българското гражданско общество ще застане твърдо на страната на законно упражняващите своята дейност неправителствени организации, които чрез Рейнбоу хъб осигуряват подкрепа на уязвими лица от ЛГБТИ общността.

Фонд Активни граждани България подкрепя организациите, които управляват Рейнбоу хъб (Фондация Билитис и Фондация ГЛАС) в тяхната дейност, допринасяща за овластяване на уязвимите общности и защита на правата на човека.

Сподели!