На 18 април Комисията регистрира европейска гражданска инициатива, озаглавена „Свързване на всички европейски столици и граждани чрез високоскоростна железопътна мрежа“.

В нея се призовава за свързване на всички европейски столици чрез високоскоростни железопътни линии, като се свържат съществуващите високоскоростни железопътни мрежи и се изградят такива там, където все още не съществуват.

Това е четвъртата гражданска инициатива, регистрирана през 2023 г., и 100-тната като цяло, което бележи важен етап от въвеждането на инструмента през 2012 г.

Сподели!