TechSoup е златен сертифициран партньор на Microsoft за намиране на ефективни решения при работа с Cloud! С това отличие TechSoup демонстрира ролята си на най-верен партньор за намиране на решения за НПО. Подобно отличие е рядкост за организации с нестопанска цел, още по-малко за глобална мрежа от дарителски организации.

Как бе постигнат този успех?

За да се класира за златното сертифициране, TechSoup трябваше да има най-малко 4000 месечни активни потребители на Cloud и да постигне сертифициране на най-малко 2 членове на екипа. Благодарение на съвместните усилия на всеки член на екипа в TechSoup мрежата, сега тя обслужва над 10 000 клиенти в Cloud по целия свят, като хората в екипа предоставят подкрепа, насоки и техническо съдействие при решаване на проблеми за нестопанските организации, с които работи.

Партньорите, които притежават златен сертификат, имат достъп до допълнителни разпределения на продукти в Cloud /безплатно/, специализирана и приоритетна поддръжка за клиенти на TechSoup, и други.

Отличието доказва, че TechSoup има експертиза и опит да помага на организациите с нестопанска цел и да бъде доверен помощник в работата с Cloud.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“, партньор на TechSoup за България, изказва своите поздравления и благодари за съвместната работа!

Сподели!