На 18 юни 2024 г. в Стара Загора се проведе третата поредна информационна среща по Фонд INSPIRE. Събитието събра над 20 представители на граждански организации, работещи в сферата на детското и младежкото развитие и превенцията на насилието над деца.

На срещата бяха представени възможностите за кандидатстване по фонд INSPIRE, включително датите на обявяване на конкурса, сроковете за кандидатстване и начините за подаване на документи.

Присъстващите научиха детайли за конкурсната процедура и допустимите дейности и получиха насоки относно подготовката на проектни предложения.

Фонд INSPIRE е част от проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция и отговор на насилието над деца и овластяване на жертвите. Проектът предвижда и обучителна програма за повишаване капацитета на подкрепените организации. Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Националната мрежа за децата (НМД) и е съфинансиран от Европейския съюз. Проектът е с продължителност от три години, в които ФРГИ ще отговаря самостоятелно за предоставянето на финансирането на проектите, а НМД – за изграждането на капацитет на организациите.

Информационните срещи се провеждат в шест български града – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Русе. График на срещите, можете да видите тук. След обявяването на конкурса ще се проведат и четири онлайн обучения относно процеса на кандидатстване, включително подаване на формуляра и разясняване на методиката, по която се разработва формуляра.

IMG_6203.jpg

Сподели!