Представители на 60 граждански организации работят активно, за да подпомогнат българските граждани да познават и прилагат своите права, да постигат равенство и да укрепват демокрацията, като създават и задълбочават разбирането в обществото ни за демократичните ценности. Всички те са двигателят на инициативите, които проект „Права и ценности“ подкрепя по фонд „Заедно“ и фонд „Действие“. Чуйте техните послания в следващото видео:

Проектът „Права и ценности“ насърчава ролята на гражданските организации като ключови носители и посланици на ценностите на ЕС, включително на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, върховенството на правото и на правата на човека. Подкрепените инициативи в рамките на проекта допринасят за повишаване на обществената осведоменост относно тези ценности.

Вижте подкрепените инициативи по фонд „Действие“ тук и фонд „Заедно“ тук.

Проектът  се изпълнява в партньорство от: фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и The European Citizen Action Service (ECAS), на български език: Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“.

Проектът се осъществява с финансова подкрепа от Европейския съюз чрез Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) в размер на 2 570 299 евро, равняващи се на 90% от бюджета на Проекта. Финансиращата институция е Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), съгласно правомощията, които са й делегирани от Европейската комисия. Членовете на консорциума съфинансират изпълнението на Проекта с 258 588 евро, равняващи се на 10% от неговата обща стойност.

Сподели!