Ние, членовете на оператора на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - фондация „Институт Отворено общество - София“, фондация „Работилница за граждански инициативи“ и фондация „Тръст за социална алтернатива“ - остро осъждаме военната инвазия срещу Украйна. Скърбим за жертвите на тази напълно ненужна война. Изразяваме своята солидарност с гражданите на Украйна. Призоваваме за запазване на достойнството и човешките права на всички засегнати от войната. Приветстваме участието на България в координираните усилия на ЕС, НАТО и международната демократична общност за спиране на агресията, възстановяване на мира и оказването на подкрепа към бежанците и страдащите от войната. Окуражени сме от мобилизацията на гражданското общество в България за посрещане и преодоляване негативните последствия от войната и подкрепа за търсещите убежище.

В отговор на драматичните събития от последните дни и повишените заплахи срещу свободата, демокрацията, сигурността и основните права на човека и след консултации с Офиса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, бихме искали да съобщим, че през месец март предстои да подготвим и обявим нов конкурс в размер от над 600 000 евро за подкрепа на инициативи на гражданските организации в условията на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие от войната в Украйна.

Вярваме, че заедно ще преодолеем изпитанията, пред които войната ни изправя.

Сподели!