26 - тият форум на Open Estonia Foundаtiоn, Фонд oператор на Фонд Активни граждани Естония, който се проведе в Талин, Естония, на 12-ти октомври 2023 г., разгледа характера и обхвата на проблемите, свързани с дезинформацията в Европа. Участниците във форума изследваха потенциални решения, подходи и инструменти, необходими за ефективното противодействие на дезинформацията. Посочена бе и ключовата роля на гражданското общество като фактор за нейното противопоставяне, както и необходимостта от баланс между борбата със злонамерената циркулираща информация и опазването на свободата на изразяване като основен принцип в съвременния демократичен свят.

През последните две десетилетия фундаменталните ценности, на които се държи либералната демокрация в Европа, се изправиха пред значителни заплахи, главно поради научните и технологични постижения. Това доведе до коренна промяна в начина, по който обществото възприема истината, особено на фона на растящата дезинформация. Намаляването на традиционните медии и възходът на социалните медии играят ключова роля в тази трансформация. Пандемията от COVID-19 допълнително влоши проблема и провокира т.н. "инфодемия". Руската агресия в Украйна подкрепи дезинформационна кампания, манипулирайки фактите, подкопавайки общия разум и злоупотребявайки с разделенията в обществото, за да се пречи на европейския отговор. Средно- и Източноевропейските страни срещат специфични предизвикателства в този контекст, като все още се сблъскват със слаби институции, ограничена свобода на медиите и проблеми с правовата държава, които ги правят особено уязвими пред руските усилия за дезинформация.

След направен подробен анализ на ситуацията, в естонската столица бяха обособени два ключови въпроса, разгърнати в отделни панелни дискусии по време на форума.

В първата панелна дискусия "Състояние на нещата: Фалшиви новини, дезинформация и войната срещу Украйна" се обсъдиха механизмите и целите на дезинформацията, изследвайки нейното разпространение и функциониране. Акцентира се върху новата дезинформационна екосистема, влиятелните личности зад нея и въздействието им върху общественото мнение, по-конкретно в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) след войната на Русия срещу Украйна. Панелисти в първата част на форума бяха Никола Тулечки за България, съосновател на Data for Good; Марчей Киеłтика, член на Управителния съвет, Специалист по комуникации и PR, Фондация Демагог, Полша; Инга Спринге, съосновател и разследващ журналист в Балтийския център за разследващ журналистика.

Темата на втория панел бе "Дезинформация и устойчивост в Естония". Бяха разгледани ефективните, работещи практики за справяне с нея, по-конкретно за противопоставянето от страна на гражданското общество и медиите. Водещи участници в панела бяха Холгер Роонемаа, началник на Разследващия и Фактологичен отдел, Delfi, Естония и Илмар Рааг, естонски режисьор и експерт по стратегическа комуникация.

Сподели!