Операторът на Фонд Активни граждани открива процедура за финансиране на допълнителни комуникационни дейности по проекти на Фонда, които се изпълняват в момента. Допустими кандидати са организациите, изпълняващи проекти със срок на приключване не по-рано от 30 юни 2023 г.

Целта на процедурата е подобряване на комуникацията относно вече одобрени и продължаващи проекти, допринасящи за постигането на целите на изпълнявания проект и публичния имидж на изпълняващите ги граждански организации сред целевите аудитории.

Общият индикативен бюджет за настоящата процедура е приблизително 90 000 евро, като допълнителните грантове за комуникация могат да бъдат с размер от минимум 3 000 и максимум 5 000 евро за проекти по Схемата за малки инициативи и минимум 5 000 – максимум 10 000 евро за стратегически проекти.

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 24 ч. на 20 април 2023 г.

Кандидатстването става, чрез попълване на електронно Заявление за финансиране на допълнителни комуникационни дейности в профила на ЕСПУП.

Пълни „Условия и насоки за подаване на заявления за финансиране на допълнителни комуникационни дейности по проекти на Фонд Активни граждани България, които са в етап на изпълнение“, както и образец на Бюджета за допълнителни комуникационни дейности, може да намерите на страницата на Фонд Активни граждани България, Секция Конкурси.

Сподели!