Четвъртата годишна среща на Фонд Активни граждани събра в София организации бенефициенти, изпълняващи проекти по Фонда. Темата на срещата тази година бе "Ролята на гражданските организации за борба с дезинформацията и за подобряване на медийната грамотност".

Срещата откри Изпълнителният директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", Илияна Николова.

"Кризите през последните години се редуват една след друга, минахме през здравната, все още минаваме през политическата криза, сблъскваме се и с трудностите и последствията от войната в Украйна. За всичкото това време гражданските организации, на които вие сте представители, останахте на първа линия и вие успяхте да дадете важен, бърз, навременен отговор на нуждите на гражданите и на хората, които по една или друга причина бяха поставени в уязвима ситуация. Фонд Активни граждани България беше един от малкото инструменти за подкрепа на тези граждански организации". Илияна обобщи и част от резултатите: "За това време ние организирахме 6 конкурса за финансиране, получихме 1013 проектни предложения от 111 населени места в страната."

ACF_AMeeting_Nov_2022_Pic_3.jpg
Илияна Николова, ФРГИ

Избрахме темата за дезинформацията по три причини. Първо: тя засяга всички. Тя оказва влияние върху цялостната среда, в която функционираме, върху общностите, с които работим и в организациите, в които работим", каза при откриването на срещата Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София. „Втората причина да се спрем на тази тема е, че тя е приоритет в рамките на Фонд Активни граждани. А третата е , че България е най-уязвимата от страните членки на ЕС по отношение на дезинформацията и разпространението на фалшиви новини“, каза още Стойчев. По-късно думите му бяха подкрепени от Марин Лесенски, който представи данните от последното изследване на Индекса на медийната грамотност, разработван от Институт Отворено общество – София.

32% от присъствалите на срещата организации се занимават с борба с дезинформацията, а близо 70 на сто – за подобряване на гражданското образование. Това показват данните от проведената анкета сред бенефициентите, които представи Елица Маркова, програмен мениджър на Фонд Активни граждани България. Същевременно около 90% от анкетираните оценяват като „по-скоро неефективни“ или „изцяло неефективни“ регулациите и институциите в България при противодействието на фалшивите новини и дезинформацията.

ACF_AMeeting_Nov_2022_Pic_10.jpg

На ролята на регулаторните органи в борбата срещу дезинформацията беше отделено специално внимание от Пролет Велкова (СЕМ), Александър Кашъмов (Програма за достъп до информация) и Никола Тулечки (Сдрежение Данни за добро).

По време на срещата няколко организации представиха инициативи, по които работят в тази сфера. Мария Черешева говори за проекта „Наука и журналистика заедно срещу инфодемията“, който се осъществява от Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България), Norsensus Mediaforum, Норвегия, Тракийският университет, Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) и Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО). Димитър Вацов представи констатациите от изследването на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София „Колко обществени са обществените медии“, а Стояна Георгиева (Фондация Инфо спейс) - за образа на публичните институции през призмата на фактологичната проверка.

Своите проекти представиха и Петър Кънчев от Коалиция за медийна грамотност, Любов Панайотова от Фондация Европейски институт и Александър Куманов от Фондация „Четиридесет и две“.

Пълен запис от годишната среща на Фонд Активни граждани България може да бъде видян на страницата на Фонда във Фейсбук - https://www.facebook.com/activecitizensfund.bg/

Сподели!