Снимки: Тони Тончев 

Операторите на Фонд Активни граждани България проведоха Пета годишна среща на тема “Гражданската активност, възможностите и визиите за развитие на активните граждански организации”. Близо 70 граждански активисти, лидери на организации, заедно с представители и Оператора на Фонда присъстаха на срещата в София.

В началото Боян Захариев от Фондация „Институт Отворено общество - София“ и Гури Викен от Frivillighet Norge представиха акцентите от сравнителен доклад за доброволческата и гражданската активност в България и Норвегия.

Според доклада, 65% от норвежците са членове на поне една неправителствена организация, докато в България това са едва 17-18% от населението. Цели 80% от норвежците са удовлетворени от това как работи демокрацията, спрямо 40% от българите, които са доволни до известна степен. Презентация на изследването вижте тук.

Графики с още резултати от доклада за България вижте тук.

Графики с още резултати от доклада за Ноевегия вижте тук.

Годишната среща продължи с групови дискусии, модерирани от Изпълнителния директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", Илияна Николова. По темата за "Финансовата устойчивост на гражданските организации" говориха Елица Баракова от Фондация Bcause и Теодора Бакърджиева от Български дарителски форум.

Отляво надясно - Илияна Николова, Елица Баракова, Теодора Бакърджиева
Отляво надясно - Илияна Николова, Елица Баракова, Теодора Бакърджиева

Георги Генчев от НПО портала и Вера Стаевска от Сдружение на изследователски практики дискутираха темата "Среда за развитие на гражданската активност, развитие на доверие и на имидж."

Отляво надясно - Илияна Николова, Вера Стаевска, Георги Генчев
Отляво надясно - Илияна Николова, Вера Стаевска, Георги Генчев

За "Новите лидери, граждански активисти, посоки и технологии" говориха Ана Алексиева от Fine Acts, Влад Федеров от БГ Бъди Активен и Лозен Йорданов от Сдружение "Дебют". А Робин Златаров от Фондация Билитис за "Капацитетът и визията за развитие на гражданска активност извън големите градове и сред целеви групи в условия на уязвимост".

Отляво надясно - Илияна Николова, Ана Алексиева, Робин Златаров, Лозен Йорданов
Отляво надясно - Илияна Николова, Ана Алексиева, Робин Златаров, Лозен Йорданов

Срещата приключи с обобщение на резултатите от проведени работни групи, на които бяха дискутирани представените преди това теми.

Фонд Активни граждани България е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г. Оператор на Фонда са Институт Отворено общество - София (водещ партньор), Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Тръст за Социална Алтернатива/Trust for Social Achievement.


Сподели!