Видеозаписите на изказванията и панелните дискусии от проведената на 14 март в Атина конференция на тема "Борба с трафика на хора в контекста на принудителната миграция" са вече достъпни на следния линк. За улеснение, видеоклиповете са разделени на пет раздела.

Припомняме, че конференцията бе организирана съвместно от Операторите на Фонд Активни граждани за Гърция и България и едно важно основание за формулиране на темата бе контекстът на принудителна миграция от последните 2 години, свързан с войната в Украйна и мигрантската вълна от Близкия Изток, както и географското положение на двете страни в мигрантските пътища.

От българска страна участниците бяха 9, като 8 от тях са специалисти със сериозен опит в обсъжданата сфера, представители на организации-бенефициенти на Фонд Активни граждани.

Сподели!